ກອງປະຊຸມ

ການຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າ APEX

ໂຮງງານ CO2

ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງໝາຍ

ໂຮງງານແກະສະຫຼັກເຄື່ອງ

Edge Banding Machine ໂຮງງານຜະລິດ

ໂຮງງານຜະລິດເສັ້ນໄຍ

ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງເລເຊີ

ໂຮງງານເຈາະແຖວ

Loading and Unloading Plant

ໂຮງງານສີ່ແກນ

017

ໂຮງງານຜະລິດເລື່ອຍ Pushtable

013

ໂຮງງານຜະລິດມີດສັ່ນ